fbpx Paula Elżbieta Gorszczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paula Elżbieta Gorszczyńska

Paula Elżbieta Gorszczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 grudnia 2016 roku

magister filologii

Paula Elżbieta Gorszczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nieoczywisty potencjał optymalizacyjny nagrywanego tłumaczenia a vista dla przekładu pisemnego. Przykład angielsko-polskiej pary językowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wojciech Marcin Kubiński

Recenzenci: dr hab. Krzysztof Andrzej Hejwowski, prof. UW, prof. dr hab. Andrzej Łyda

Dyplom nr 4109.


Gdańsk, 23 grudnia 2016 r.

Data publikacji: czwartek, 29 grudnia 2016 roku, 13:13
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 29 grudnia 2016 roku, 13:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba