fbpx Irena Grażyna Chawrilska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Irena Grażyna Chawrilska

Irena Grażyna Chawrilska

Uchwałą Rady Instytutu Filologii Polskiej Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 21 grudnia 2016 roku

magister filologii

Irena Grażyna Chawrilska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Hybrydyczność dzieła artystycznego. Rozważania z pogranicza literatury i sztuk wizualnych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stanisław Rosiek

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sławek, dr hab. Marcin Giżycki

Dyplom nr 4111.


Gdańsk, 23 grudnia 2016 r.

Data publikacji: wtorek, 3 stycznia 2017 roku, 13:05
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 3 stycznia 2017 roku, 13:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba