fbpx Paweł Szczepanik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Paweł Szczepanik

Paweł Szczepanik

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 2016 roku

magister Ekonomii

Paweł Szczepanik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Polemika wokół pomiaru stóp zwrotu w Otwartych Funduszach Emerytalnych i wskaźników waloryzacji w ZUS”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Dariusz Filar, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Jan Dominiak, dr hab. Andrzej Rzońca

Dyplom nr 4113.


Gdańsk, 23 grudnia 2016 r.

Data publikacji: wtorek, 3 stycznia 2017 roku, 14:38
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 3 stycznia 2017 roku, 14:40
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba