fbpx Max Alan Rykaczewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Max Alan Rykaczewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Max Alan Rykaczewski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 lipca 2019 roku

magister Biologii

Max Alan Rykaczewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja taksonomiczna gatunków z podplemienia Pleurothallidinae (Orchidaceae) na Wyżynie Gujańskiej”

„Taxonomic revision of species from Pleurothallidinae subtribe (Orchidaceae) from Guyana Upland”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Dariusz Lucjan Szlachetko

Promotor pomocniczy: dr hab. Marta Alicja Kolanowska
Recenzenci: prof. dr hab. Agnieszka Anna Popiela, dr hab. Renata Piwowarczyki, prof. UJK

Dyplom nr 4481.


Gdańsk, 15 lipca 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract146.4 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie151.66 KB