Marta Justyna Kucharska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Marta Justyna Kucharska

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2017 roku

magister Psychologii

Marta Justyna Kucharska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Więź matki z dzieckiem w okresie prenatalnym u kobiet w ciąży wysokiego ryzyka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Iwona Lidia Janicka, prof. UŁ

Recenzenci: dr hab. Grażyna Iwona Kmita, dr hab. Lucyna Bakiera

Dyplom nr 4120.


Gdańsk, 17 stycznia 2017 r.