fbpx Alicja Bonk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Bonk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Alicja Bonk

Uchwałą Rady Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 stycznia 2017 roku

magister geografii

Alicja Bonk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Osady warwowe Jeziora Żabińskiego (północno-wschodnia Polska): studium procesów, chronologia osadów i potencjał do rekonstrukcji paleośrodowiskowych  za okres ostatniego tysiąclecia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Wojciech Tylman, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Błaszkiewicz, dr hab. Witold Szczuciński, prof. UAM

Dyplom nr 4123.


Gdańsk, 19 stycznia 2017 r.

Data publikacji: piątek, 27 stycznia 2017 roku, 14:04
Ostatnia modyfikacja: piątek, 27 stycznia 2017 roku, 14:06
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba