fbpx Martyna Katarzyna Gibka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Martyna Katarzyna Gibka

Martyna Katarzyna Gibka

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 kwietnia 2017 roku

magister Filologii angielskiej

Martyna Katarzyna Gibka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcje nazw własnych bohaterów w strukturze powieści. Ujęcie teoretyczne i jego praktyczne zastosowanie”

„The functions of characters’ proper names in a novel. A theoretical approach and its application”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWM

Recenzenci: dr hab. Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska, dr hab. Artur Rejter, prof. UŚ

Dyplom nr 4151.


Gdańsk, 10 kwietnia 2017 r.

Recenzje

Data publikacji: poniedziałek, 30 stycznia 2017 roku, 14:55
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 13 kwietnia 2017 roku, 14:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Joanna Oleszek