Sławomir Krzysztof Kułacz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Krzysztof Kułacz

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 2017 roku

magister filologii

Sławomir Krzysztof Kułacz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ocena jakości w przekładzie turystycznym. Studium przypadku „Szlaku Frontu Wschodniego I Wojny Światowej" w województwie podkarpackim i małopolskim”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Wojciech Marcin Kubiński

Recenzenci: prof. dr hab. Artur Blaim, prof. dr hab. Elżbieta Muskat-Tabakowska

Dyplom nr 4125.


Gdańsk, 25 stycznia 2017 r.