fbpx Joanna Fac | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Fac

Joanna Fac

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 1997 roku

Joanna Fac

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przemiany hydrograficzne na Żuławach Elbląskich w okresie gospodarczej aktywności człowieka”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jan Drwal

Recenzenci: prof. dr hab. Akfred Kaniecki, dr hab. Władysław Lange, prof. UG

Dyplom nr 1628.


Gdańsk, 23 czerwca 1997 r.

Data publikacji: czwartek, 2 lutego 2017 roku, 7:52
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 2 lutego 2017 roku, 8:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba