fbpx Jarosław Tomasz Czochański | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Tomasz Czochański | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Tomasz Czochański

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 czerwca 1997 roku

Jarosław Tomasz Czochański

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„System przyrodniczo-rekreacyjny Tatr Polskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauk o Ziemi

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Rachocki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Daniela Sołowiej, prof. dr hab. Kazimierz Klimek

Dyplom nr 1631.


Gdańsk, 23 czerwca 1997 r.