fbpx Barbara Faraś-Ostrowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Barbara Faraś-Ostrowska

Barbara Faraś-Ostrowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lipca 1990 roku

Barbara Faraś-Ostrowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Przyrodnicze uwarunkowania zróżnicowania przezroczystości wody wybranych jezior Pomorza”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Geografii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Jan Drwal


Gdańsk, 04 lipca 1990 r.

Data publikacji: czwartek, 2 lutego 2017 roku, 11:53
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 2 lutego 2017 roku, 11:54
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba