fbpx Agnieszka Klej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Klej | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Agnieszka Klej

Uchwałą Rady Instytutu Psychologii Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 lutego 2017 roku

magister Psychologii

Agnieszka Klej

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Uwarunkowania i konsekwencje wirtualnej integracji społecznej (WIS)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk społecznych

w zakresie Psychologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Hanna Wanda Brycz

Recenzenci: dr hab. Paweł Kajetan Izdebski, prof. UKW; prof. dr hab. Bogdan Wojciszke

Dyplom nr 4130.


Gdańsk, 17 lutego 2017 r.