fbpx Maria Matusiewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Maria Matusiewicz

Maria Matusiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 lutego 2017 roku

magister Ekonomii

Maria Matusiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Optymalizacja procesów dystrybucji w miastach o zabudowie historycznej na przykładzie miasta Gdańska”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Ekonomii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Jarosław Witkowski, dr hab. Maciej Paweł Szymczak, prof. UEP

Dyplom nr 4135.


Gdańsk, 02 marca 2017 r.

Data publikacji: środa, 8 marca 2017 roku, 13:57
Ostatnia modyfikacja: środa, 8 marca 2017 roku, 13:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba