fbpx Hanna Wolska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Wolska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Wolska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2017 roku

magister Prawa

Hanna Wolska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Realizacja zadań publicznych przez spółkę komunalną w systemie zamówień publicznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk nauki prawne

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Józef Powałowski, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Ewa Przeszło, dr hab. Jan Władysław Olszewski, prof.UR

Dyplom nr 4140.


Gdańsk, 29 marca 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon streszczenie_pracy_j.polski.doc97.5 KB

Recenzje