fbpx Krzysztof Stasiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Stasiak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Stasiak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 marca 2017 roku

magister Prawa

Krzysztof Stasiak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ stosunku pracy sądowego kuratora zawodowego  na efektywne zarządzanie kuratorską służbą sądową”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk nauki prawne

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Jakub Stelina, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Łukasz Marek Pisarczyk, prof.UW, dr hab. Anna Maria Musiała

Dyplom nr 4141.


Gdańsk, 29 marca 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon streszczenie_-_j.polski.doc38.5 KB

Recenzje