fbpx Romuald Grzybowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Romuald Grzybowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Romuald Grzybowski

Na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego

doktor habilitowany nauk humanistycznych

Romuald Grzybowski

uzyskał w dniu 02 grudnia 2016 roku tytuł naukowy

profesora nauk społecznych


Gdańsk, 08 grudnia 2016 r.