fbpx Grażyna Ada Król | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Grażyna Ada Król

Grażyna Ada Król

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 lutego 2017 roku

magister filologii polskiej

Grażyna Ada Król

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Twórczość Kazimierza Ratonia i Andrzeja Babińskiego a poetycki egzystencjalizm pokolenia lat 60. i 70.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Kazimierz Nowosielski

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Rosiek, prof. dr hab. Agata Stankowska-Kozera

Dyplom nr 4138.


Gdańsk, 17 marca 2017 r.

Data publikacji: środa, 22 marca 2017 roku, 13:39
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 marca 2017 roku, 13:44
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba