fbpx Katarzyna Ewa Stępińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Katarzyna Ewa Stępińska

Katarzyna Ewa Stępińska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 lutego 2017 roku

magister slawistyki

Katarzyna Ewa Stępińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Językowy i kulturowy obraz kwiatów w polszczyźnie i serbszczyźnie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Urszula Szcześniak

Recenzenci: dr hab. Halina Maria Chodurska, prof. UP;, dr hab. Irena Jaros, prof. UŁ

Dyplom nr 4139.


Gdańsk, 17 marca 2017 r.

Data publikacji: środa, 22 marca 2017 roku, 13:48
Ostatnia modyfikacja: środa, 22 marca 2017 roku, 14:04
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba