fbpx Magdalena Maria Szymańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Maria Szymańska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Magdalena Maria Szymańska

Uchwałą Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 marca 2017 roku

Magdalena Maria Szymańska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model promocji lekkiej atletyki w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ekonomicznych

w zakresie Nauk o zarządzaniu

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Zenobiusz Wojciech Żurawik, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Zygmunt Waśkowski, prof. UE w Poznaniu, dr hab. Anna Górczyńska, prof. UG

Dyplom nr 4142.


Gdańsk, 30 marca 2017 r.