fbpx Joanna Jatkowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Joanna Jatkowska

Joanna Jatkowska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 kwietnia 2017 roku

magister filologii polskiej

Joanna Jatkowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„B-learning w diagnozie i terapii logopedycznej dzieci”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Językoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Małgorzata Rocławska-Daniluk, prof. UG

Recenzenci: prof. dr hab. Edward Łuczyński, dr hab. Małgorzata Młynarska, prof. UWr

Dyplom nr 4152.


Gdańsk, 10 kwietnia 2017 r.

Data publikacji: piątek, 14 kwietnia 2017 roku, 9:16
Ostatnia modyfikacja: piątek, 14 kwietnia 2017 roku, 9:24
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba