Helena Anna Garczyńska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Helena Anna Garczyńska

Uchwałą Rady Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 kwietnia 2017 roku

magister skandynawistyki

Helena Anna Garczyńska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Norweski Ibsen, polski Ibsen. Przekład form adresatywnych w wybranych dramatach Henryka Ibsena ”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk humanistycznych

w zakresie Literaturoznawstwa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Hieronim Chojnacki, prof. UG

Recenzenci: dr hab. Maria Sibińska, prof. UG, prof. dr hab. Lech Andrzej Sokół

Dyplom nr 4150.


Gdańsk, 10 kwietnia 2017 r.