Iwona Aleksandra Jacko-Szcześniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Iwona Aleksandra Jacko-Szcześniak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 maja 2017 roku

magister Prawa

Iwona Aleksandra Jacko-Szcześniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Instytucja pomocy publicznej dla przedsiębiorstw z sektora usług lotniczych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Andrzej Józef Powałowski, prof.UG

Recenzenci: dr hab. Anna Maria Dobaczewska, prof.UG, dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ

Dyplom nr 4163.


Gdańsk, 25 maja 2017 r.

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_dla_polon-u.pdf31.67 KB