fbpx Anna Grela | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Grela | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Grela

Uchwałą Rady Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

z dnia 10 maja 2019 roku

magister Biotechnologii

Anna Grela

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Warianty receptora GerA w przetrwalnikach różnych szczepów laboratoryjnych Bacillus subtilis

„Variants of GerA receptor in endospores of different Bacillus subtilis laboratory strains”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk ścisłych i przyrodniczych

w zakresie nauk biologicznych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Michał Obuchowski

Promotor pomocniczy: dr Adam Iwanicki
Recenzenci: prof. dr hab. Dagmara Ewa Jakimowicz, prof. dr hab. Jacek Edward Bielecki

Dyplom nr 4429.


Gdańsk, 14 maja 2019 r.

Abstract

ZałącznikWielkość
PDF icon Abstract67.96 KB

Streszczenie

ZałącznikWielkość
PDF icon Streszczenie98.77 KB

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 1319.91 KB
PDF icon Recenzja 22.05 MB