fbpx Michał Henryk Tuszyński | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Michał Henryk Tuszyński

Michał Henryk Tuszyński

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 20 kwietnia 2017 roku

magister Ekonomii

Michał Henryk Tuszyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wpływ dostępności transportowej na rozwój gminy na przykładzie Gdyni w latach 2003 - 2013”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Włodzimierz Rydzkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Danuta Załoga

Dyplom nr 4155.


Gdańsk, 25 kwietnia 2017 r.

Data publikacji: czwartek, 11 maja 2017 roku, 8:09
Ostatnia modyfikacja: czwartek, 11 maja 2017 roku, 8:09
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Regina Zaremba
Treść wprowadzona przez: Regina Zaremba