Wojciech Adamczak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wojciech Adamczak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 czerwca 1974 roku

Wojciech Adamczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakter prawny i przedmiot przywilejów na statku w systemie prawa polskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Stanisław Matysik

Recenzenci: prof.dr Zygmunt Nowakowski, doc.dr hab.Jerzy Młynarczyk

Gdańsk, 13 października 2019 r.