Józef Sługocki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Sługocki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 kwietnia 1975 roku

Józef Sługocki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Finansowanie spółdzielczego budownictwa mieszkaniowego w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiweicz

Recenzenci: prof.dr hab. Hanna Sochacka-Krysiak, doc.dr hab.Wacław Goronowski

Gdańsk, 17 października 2019 r.