Andrzej Kowalski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Andrzej Kowalski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 kwietnia 1975 roku

Andrzej Kowalski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozwój prawa międzynarodowego w przedmiocie ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Remigiusz Zaorski

Recenzenci: prof.dr Stanisław Matysik, doc.dr hab. J.Gibas

Gdańsk, 13 października 2019 r.