Krzysztof Żukowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Krzysztof Żukowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 1977 roku

Krzysztof Żukowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Model prawny współdziałania terytorialnych organów administracji państwowej w zespołach miast”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Wacław Dawidowicz

Recenzenci: prof.dr L.Bar, doc.dr Homplewicz, doc.dr hab. T.Langer

Gdańsk, 15 października 2019 r.