fbpx Martyna Prądzińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Martyna Prądzińska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Martyna Prądzińska

Uchwałą Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 czerwca 2017 roku

magister Chemii

Martyna Prądzińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka molekularna kompleksu ludzkiej cystatyny C z przeciwciałami”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk chemicznych

w zakresie Chemii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

Promotor pomocniczy: dr Paulina Czaplewska
Recenzenci: dr hab. inż. Beata Kolesińska, prof. PŁ, prof. dr hab. Maciej Leszek Kozak

Dyplom nr 4171.


Gdańsk, 22 czerwca 2017 r.

Recenzje

ZałącznikWielkość
PDF icon Recenzja 16.27 MB
PDF icon Recenzja 21.73 MB