Wanda Nowina-Konopka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Wanda Nowina-Konopka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 1979 roku

Wanda Nowina-Konopka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Organizator międzynarodowego przewozu kombinowanego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Stanisław Matysik

Recenzenci: doc.dr hab. Mirosław Nesterowicz, doc.dr Maciej Chorzelski, doc.dr Mieczysław Okręglicki

Gdańsk, 21 października 2019 r.