Stefan Rek | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stefan Rek

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 października 1979 roku

Stefan Rek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Formy, profilaktycznych działań karno-procesowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Marian Cieślak

Recenzenci: prof.dr hab.Brunon Hołyst, doc.dr hab. H.Popławski

Gdańsk, 15 października 2019 r.