Zdzisława Kminikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Zdzisława Kminikowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 1980 roku

Zdzisława Kminikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dopozwanie w procesie cywilnym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab.Zbigniew Resich

Recenzenci: prof.dr K.Korczan, doc.dr hab. S.Dalka

Gdańsk, 15 października 2019 r.