Jolanta Jabłońska-Bonca | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Jabłońska-Bonca

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 1980 roku

Jolanta Jabłońska-Bonca

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dyrektywy organizacji interesów grupowych w systemie prawa socjalistycznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Tomasz Langer

Recenzenci: doc.dr hab. A.Michalska, doc.dr hab. H.Rot

Gdańsk, 17 października 2019 r.