Jolanta Gliniecka | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jolanta Gliniecka

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 czerwca 1981 roku

Jolanta Gliniecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcje opłat budżetowych w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Jadwiga Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.H.Reniger, prof.W.Łączkowski

Dyplom nr 789.


Gdańsk, 15 października 2019 r.