Stefan Czarnecki | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Stefan Czarnecki

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 16 czerwca 1982 roku

Stefan Czarnecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola instytucjonalnej kontroli gospodarczej wykonywanej w imieniu ministra branżowego w procesie zarządzania gospodarką państwową”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr L.Bar, doc.dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Gdańsk, 15 października 2019 r.