fbpx Michał Bank | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Bank | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Michał Bank

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 28 października 1983 roku

Michał Bank

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Pozycja prawna przedsiębiorstwa państwowego w II Rzeczypospolitej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Zbigniew Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.dr Jerzy Harasimowicz, prof.dr Cezary Kosikowski

Gdańsk, 21 listopada 2019 r.