Jerzy Ciszewski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jerzy Ciszewski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 listopada 1983 roku

Jerzy Ciszewski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zastępstwo inwestycyjne (zagadnienia cywilno-prawne)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Alina Kędzierska-Cieślak

Recenzenci: prof.Kosik, prof.Andrzej Wąsiewicz

Dyplom nr 968.


Gdańsk, 13 października 2019 r.