fbpx Krzysztof Łabenda | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Krzysztof Łabenda

Krzysztof Łabenda

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 19 marca 1984 roku

Krzysztof Łabenda

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Społeczno-prawne aspekty reglamentacji dewizowej w Polsce Ludowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr Jadwiga Jaśkiewicz

Recenzenci: prof.N.Gajl, doc.Wójcik

Gdańsk, 27 maja 2020 r.

Data publikacji: sobota, 20 maja 2017 roku, 9:22
Ostatnia modyfikacja: sobota, 20 maja 2017 roku, 9:22
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak