fbpx Waldemar Uziak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Waldemar Uziak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Waldemar Uziak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 11 marca 1985 roku

Waldemar Uziak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Dostosowanie świadczeń rentowych do poziomu płac i kosztów utrzymania”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Czesław Jackowiak

Recenzenci: prof.T.Zieliński, prof.K.Kolasiński

Gdańsk, 21 listopada 2019 r.