fbpx Józef Rodziewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Rodziewicz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Józef Rodziewicz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 grudnia 1986 roku

Józef Rodziewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ograniczenia samodzielności sądu cywilnego w procesie ustalania podstawy faktycznej orzeczenia”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab. Slawomir Dalka

Recenzenci: prof.dr hab. Z.Resich, prof.dr hab. M.Tyczka

Gdańsk, 06 grudnia 2019 r.