Roman Wójcik | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Roman Wójcik

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 czerwca 1987 roku

Roman Wójcik

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Samorząd terytorialny w II Rzeczypospolitej. Instytucja i doktryna.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Tomasz Langer

Recenzenci: prof.dr hab. Donald Steyer, prof.dr hab. A.Łopatka

Gdańsk, 13 października 2019 r.