Jarosław Niesiołowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jarosław Niesiołowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 14 grudnia 1987 roku

Jarosław Niesiołowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Leges imperfectae w systemie prawa polskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: doc.dr hab.Tomasz Langer

Recenzenci: doc.Pieniążek, doc.Zieliński

Gdańsk, 11 października 2019 r.