fbpx Hanna Hipper | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Hipper | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Hanna Hipper

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 30 czerwca 1987 roku

Hanna Hipper

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wzorce umowne w przewozie ładunku drogą morską”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof.dr hab. W.Górski, doc.dr hab. Wojciech Adamczak

Gdańsk, 12 grudnia 2019 r.