fbpx Piotr Lewandowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Lewandowski | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Piotr Lewandowski

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 października 1990 roku

Piotr Lewandowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Prawno-międzynarodowa ochrona wód morskich i śródlądowych przed zanieczyszczeniami ze statków”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: doc.dr hab. A. Straburzyński, prof.dr hab. J.Giks

Gdańsk, 21 listopada 2019 r.