fbpx Tomasz Knypl | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Jesteś tutaj

Tomasz Knypl

Tomasz Knypl

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 lutego 1995 roku

Tomasz Knypl

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zagadnienia prawne zwalczania nieuczciwej konkurencji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Kazimierz Kruczalak

Recenzenci: prof.Jerzy Młynarczyk, prof.L.Ogiegło

Gdańsk, 15 maja 2021 r.

Data publikacji: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 13:28
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 22 maja 2017 roku, 13:28
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak
Treść wprowadzona przez: Lidia Zubielewicz-Gajowiak