fbpx Tomasz Knypl | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Knypl | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Tomasz Knypl

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 lutego 1995 roku

Tomasz Knypl

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zagadnienia prawne zwalczania nieuczciwej konkurencji”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Kazimierz Kruczalak

Recenzenci: prof.Jerzy Młynarczyk, prof.L.Ogiegło

Gdańsk, 21 listopada 2019 r.