Janusz Guść | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Janusz Guść

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 24 czerwca 1996 roku

Janusz Guść

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Granice prawa”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Jolanta Jablońska-Bonca

Recenzenci: prof.Stanisław Kazimierczyk, prof.Tomasz Langer

Gdańsk, 13 października 2019 r.