Beata Kolarz | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Beata Kolarz

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 października 1999 roku

Beata Kolarz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ustrój Litwy Środkowej w latach 1920-1922”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Tadeusz Maciejewski

Recenzenci: prof.dr hab. Andrzej Sylwestrzak, prof.dr hab. Krzysztof Krasowski

Gdańsk, 15 października 2019 r.