Dorota Maśniak | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Dorota Maśniak

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 17 stycznia 2000 roku

Dorota Maśniak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Środowisko jako przedmiot ochrony ubezpieczeniowej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Zdzisław Brodecki

Recenzenci: prof.dr hab. Mirosław Nesterowicz, dr hab. Janina Ciechanowicz, prof.UG

Gdańsk, 15 października 2019 r.