Anna Machnikowska | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Anna Machnikowska

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 maja 2000 roku

Anna Machnikowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Wymiar sprawiedliwości w Polsce w latach 1944-1950”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk prawnych

w zakresie Prawa

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Andrzej Sylwestrzak

Recenzenci: prof.dr hab. Adam Lityński, prof.dr hab. Tadeusz Maciejewski

Gdańsk, 13 października 2019 r.