Sławomir Koroluk | Uniwersytet Gdański - University of Gdańsk

Sławomir Koroluk

Uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 maja 2000 roku

Sławomir Koroluk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nadzór nad działalnością ubezpieczeniową w Polsce”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk prawnych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof.dr hab. Janina Ciechanowicz

Recenzenci: prof.dr hab. Cezary Kosikowski, dr hab. Eugeniusz Bojanowski, prof.UG

Gdańsk, 15 października 2019 r.